Skip ประเภทของรายวิชา
Skip site news

Site news

รูปภาพของSiriluck Learthirunsap
การร่วมนำเสนอต่างประเทศ ICBTS 2023 International Academic Multidisciplines Research Conference
โดย Siriluck Learthirunsap - พุธ, 29 มีนาคม 2023, 5:40PM
 
รูปภาพของSiriluck Learthirunsap
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย Siriluck Learthirunsap - จันทร์, 27 มีนาคม 2023, 6:16PM
 

 
รูปภาพของSiriluck Learthirunsap
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
โดย Siriluck Learthirunsap - อาทิตย์, 26 มีนาคม 2023, 10:30PM
 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2565): วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(51 คำ)
 
รูปภาพของSiriluck Learthirunsap
Thailand STEM Coding & Robotics 2023 การแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โดย Siriluck Learthirunsap - อังคาร, 24 มกราคม 2023, 5:04AM
 

 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


คลิปการสอน

Mail:sirilak.le@ssru.ac.th

Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


การสอน online 

Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177
วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


การสอน online

Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


การสอน Online

Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 - 6 
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6


เนื้อหาการสอน E-book เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

P.1 ประถมศึกษาปีที่ 2	ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5	ประถมศึกษาปีที่ 6
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  ประถมศึกษาปีที่ 6