Skip ประเภทของรายวิชา
Skip site news

Site news

รูปภาพของSiriluck Learthirunsap
Canva Video Editing + workshopPage
โดย Siriluck Learthirunsap - เสาร์, 25 พฤษภาคม 2024, 9:18AM
 


 
รูปภาพของSiriluck Learthirunsap
การแข่งขัน Thailand STEM coding & Robotics 2024 ระดับประเทศ
โดย Siriluck Learthirunsap - ศุกร์, 2 กุมภาพันธ์ 2024, 6:24PM
 

ผู้ฝึกซ้อม ควบคุมทีมเข้าการแข่งขัน Thailand STEM coding & Robotics 2024 ระดับประเทศ คว้า 2 รางวัล

***ชนะเลิศการแข่งขัน Creative  STEM  Coding and Robotics Challenges ยอดเยี่ยม 

***ชนะเลิศการแข่งขัน Kahoot Coding Challenges ยอดเยี่ยม

***สรุปการแข่งขัน Thailand STEM coding & Robotics 2024


 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


Mail:sirilak.le@ssru.ac.th

Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177
วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


Mail:sirilak.le@ssru.ac.th
Line: mooi177

วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)


แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 - 6 
แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.2 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.3
แผนการสอน
วิทยาการคำนวณ ป.1  

Link: P.1 

แผนการสอน
   วิทยาการคำนวณ ป.2

Link: P.2 

แผนการสอน
  วิทยาการคำนวณป.3

Link: P. 

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.4 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.5 แผนการสอนวิทยาการคำนวณ ป.6
แผนการสอน
วิทยาการคำนวณ ป.4  

Link: P.4

แผนการสอน
  วิทยาการคำนวณ ป.5

Link: P.5 

แผนการสอน
  วิทยาการคำนวณ ป.6

Link: P.6เนื้อหาการสอน E-book เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

P.1 ประถมศึกษาปีที่ 2	ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5	ประถมศึกษาปีที่ 6
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  ประถมศึกษาปีที่ 6
interland-google