Site news

ตัวชี้วัด แผนการสอน แผนกำหนดการสอน วิจัยในชั้นเรียน ปี 2561

 
 
Picture of อ.สมจิตร ศรีพนาสณฑ์
ตัวชี้วัด แผนการสอน แผนกำหนดการสอน วิจัยในชั้นเรียน ปี 2561
 

ตัวชี้วัด ป.4  ป.5  ป.6

แผนการสอน ป.4  ป.5  ป.6

แผนกำหนดการสอน  ป.4  ป.5  ป.6

วิจัยในชั้นเรียน