05/01/2563

การบ้าน 1.พินอิน 1 จบ 2.เขียนตาม วิดีโอทั้ง 2 วิดิโอ ทุกตัวพร้อมตกแต่ง -คำศัพท์ 5 ตัว พร้อมประโยค -ลำดับขีดที่อยู่อีกวิดีโอนึง 3.อัดคลิปอ่านที่สมุดของตัวเองเขียนพร้อมมีภาพตัวเอง ส่งทางไลน์กลุ่มส่งการบ้าน