Skip course categories
Skip site news

Site news

Picture of อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์
ใบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 

ใบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

 
Picture of อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์
อบรมหลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMAR-CEO รุ่นที่ 5
 

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART - CEO รุ่นที่ 5 ในโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาล...

Read the rest of this topic
(7 words)
 
Picture of อาจารย์ไปรพร แสงจันทร์
เกียรติบัตร
 

เกียรติบัตร